INFORMATIEF

Heeft u vragen omtrent het NWWI of NVM lidmaatschap? Of heeft u vragen over uw privacy bij de aankoop of verkoop van een huis? Op deze pagina vindt u een uitgebreide toelichting .

WAT BETEKENT....?

NWWI - Nederlands Woning Waarde Instituut
Dit is het Nederlands Woning Waarde Instituut welke taxatierapporten valideert (keurt) van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen wordt opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Noortje van der Maat RMT voldoet aan die strenge kwaliteitseisen en is derhalve bij het NWWI aangesloten.

VastgoedCert
De Stichting VastgoedCert is een organisatie welke de gecertificeerde makelaars in haar register opneemt op het gebied van hun vakbekwaamheid. Om aan de eisen van VastgoedCert te voldoen moeten de makelaars jaarlijks bijscholing volgens en studiepunten behalen om te blijven voldoen aan hun certificering. E.J. (Noortje) van der Maat RMT, Registermakelaar en beëdigd Taxateur van onroerende zaken ingeschreven in de Kamer Wonen/MKB van de Stichting Vastgoedcert te Rotterdam onder het certificaatnummer 48576.

NVM Lidmaatschap
De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen NVM is de grootste organisatie voor gecertificeerde makelaars in onroerend goed. Om het lidmaatschap van de NVM te waarborgen moet Noortje van der Maat voldoen aan de door de NVM gestelde eisen van vakbekwaamheid met het gevolg dat bijscholing verplicht wordt gesteld om de kwaliteit van de makelaars te handhaven.

AANBOD

Bekijk het aanbod in
verkoop en verhuur

TAXATIE

U wilt een woning laten taxeren
in de regio Roosendaal 

VERKOPEN

U wilt u huis verkopen of
heeft vragen hierover?

CONTACT

Ik wil meer informatie of
gebeld worden!

PRIVACY STATEMENT

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij bij Noortje van der Maat Makelaardij met uw gegevens omgaan.
Welke gegevens worden door ons makelaarskantoor vastgelegd? 
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus! Vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!


Wanneer u Noortje van der Maat Makelaardij inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

-     Uw naam, adres en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
-     Uw reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld de wens tot groter wonen of een eventuele wijziging van werk;
-     De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
-     De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
-     Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
-     De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
-     Wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum hiervan;
-     Overige informatie die u aan ons verstrekt.

Wanneer u Noortje van der Maat Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of eventueel een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

-      Uw naam, adres en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
-      Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
-      Gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld de wens tot groter wonen of een eventuele wijziging van werk;
-      Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
-      Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
-      Overige informatie die u aan ons verstrekt.

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Noortje van der Maat Makelaardij, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

-      Uw naam, adres en andere contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
-      Gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
-      De reden van koop of huur;
-      Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
-      Gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
-      Overige informatie die u aan ons verstrekt.

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Noortje van der Maat Makelaardij gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
Om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons kantoor of in verkoopbrochures;
Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij de dienstverlening kunnen verbeteren;
Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor: als u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u Noortje van der Maat Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-      Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
Voor het uitvoeren van analyses en rapportages, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
Voor het opstellen van formele documenten: koopakte, koopovereenkomst, Opdracht tot Dienstverlening (OTD) of een taxatierapport.

-      U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van Noortje van der Maat Makelaardij
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te kunnen sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-      Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
Voor het opstellen van formele documenten: koopakte, koopovereenkomst, Opdracht tot Dienstverlening (OTD) of een taxatierapport.

Noortje van der Maat Makelaardij gebruikt cookies om u beter van dienst te kunnen zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Cookies zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zorgen ervoor dat u, waar nodig, gemakkelijker kunt inloggen en dat u onze website in de toekomst sneller kunt laden. Met deze cookies kan Noortje van der Maat Makelaardij de site afstemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers door het gebruiken van- en inspelen op oude zoektermen. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browserinstellingen ‘’Geen cookies accepteren’’ te selecteren. Het uitzetten van cookies kan de werking van de website en diensten echter beperken.

Noortje van der Maat Makelaardij zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Noortje van der Maat Makelaardij onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of een correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij- en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

"Jouw ervaren NVM makelaar en taxateur met meer dan 20 jaar ervaring!"

CONTACT

Telefoon: 0165 - 593 257
 
Mobiel: 06 - 251 990 89
Brugstraat 118, 4701 LL RoosendaalGeregistreerd onder KVK 20156130

WhatsApp

06-25199089

Facebook

@noortjevandermaat

Instagram

@noortjevandermaat

LinkedIN

@noortjevandermaat

Copyright © 2016-2022 Noortje van der Maat Makelaar Taxateur OZ
Aan de inhoud van onze brochures, onze advertenties en onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij hebben deze met grote zorg samengesteld, maar incidentele onvolkomenheden kunnen zich ondanks deze zorg voor doen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop. Noortje van der Maat Makelaardij is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens en in- formatie in de brochures, op de website en in andere advertenties.